BÆREKRAFT

Våre produkter skal gjøre både miljøet og deg stolt. Vi tror på å være skånsomme både mot kloden og mot deg..

Vår misjon & visjon

Vi i Aarja Health henter inspirasjon fra naturen og verner om miljøet vi lever i. Rent, grønt og fornybart er noen av uttrykkene som beskriver kravene til oss som en ansvarlig produsent og leverandør av kosttilskudd. En jobb vi tar alvorlig gjennom daglige forbedringer i hele verdikjeden for å begrense vår påvirkning på miljøet - uten å gå på kompromiss med kvaliteten og sikkerheten til våre produkter.

Vi bryr oss om moder jord

Vi streber etter å ta hensyn til den mulige miljøpåvirkningen av hele virksomheten. Aarja forholder seg til de lover og forskrifter som regulerer juridisk miljøansvar, som for eksempel avfallsloven. Vi mener at vårt miljøansvar inkluderer de faktorene som sparer naturressurser og biologisk mangfold, reduserer utslipp og avfall, og at vi kontinuerlig vurderer risiko og utfordringer ved vår virksomhet til beste for både mennesker og miljø.

Tilstreber effektivitet

Miljøspørsmål gjennomgås allerede i planleggingsfasen av nye produkter og inkluderes fra start til slutt i selve produksjonen. Noe av det viktigste vi gjøre er å velge bærekraftige leverandører som leverer rene og dokumenterte ingredienser til oss. Vi må forstå opprinnelsen til våre ingredienser, og hvordan bærekraft prinsippet er ivaretatt. Vi har også fokus på å benytte ingredienser i umiddelbar nærhet av vår fabrikk for å redusere karbonutslipp. I så måte er vi svært heldige med tanke på vår egen finske fabrikk. 65 % av den finske skogen er bærekraftig sertifisert, og hvor vi høster våre nordiske ingredienser som blåbær, tyttebær, havtorn (tindved), chaga og furubark.

Produksjonsstyring

Avfallssortering skjer i henhold til retningslinjer for avfallshåndtering. I tillegg til resirkulerbart papir, papp, plast og metall. Energirevisjon er gjennomført og blir gjennomført på selskapets eiendom. Virksomheten skal så langt det er mulig gjennomføre de tiltakene som er anbefalt i energitilsynet.

Vår innpakning

Vi har valgt å bruke PET-emballasje i våre i våre emballasjematerialer som fremstilles gjennom en grundig resirkuleringsprosess. Hovedårsaken til det er at avfallsmottakene er bygget for mottak og sortering. Livssyklusen begynner med innsamling, sortering og grundig rengjøring av kasserte PET-beholdere. Disse beholderne gjennomgår deretter en fragmenteringsprosess, og brytes ned i mindre biter. Disse fragmentene blir deretter smeltet og omhyggelig omformet, noe som resulterer i ferske PET-produkter. Den komplekse karakteren til denne resirkuleringsprosedyren bidrar ikke bare til å minimere miljøpåvirkningen av plastavfall, men bidrar også til bevaring av verdifulle ressurser. PET-emballasje er et bevis på industriens forpliktelse til sirkulære økonomier, og baner vei for en mer bærekraftig fremtid innen emballasjepraksis.

Etiketter

Etikettene våre er laget av 100 % papir og limet er gummibasert.

Esker, papir, poser og blister

Alle esker er laget av papir. Papiret vårt er laget av trær som er naturlige, fornybare, bærekraftige og 100 prosent resirkulerbare. Våre emballasjeposer består av en aluminiumsfolie med en matt finish. Aluminium kan resirkuleres på ubestemt tid og er 100 % resirkulerbart.

Frakt og levering

Alle bestillinger utført gjennom Shopify leveres i en brun pappeske med brun papirpolstring. Andre bilag, for eksempel pakningsvedlegg, er også laget av papir. Det er ikke brukt plast i fraktesker, fyll eller innsatser. Store fraktesker er laget av papir og inneholder ikke plastfyll. For leveranser til sluttkunder fra vårt lager bruker vi Bring, som har et overordnet miljømål som er godkjent av SBTi (Science Based Target initiativ) og som er i tråd med Parisavtalen.

Vitaminer og mineraler som du kjenner en effekt av.